vrijdag, december 30, 2005

't Is met dees koude winterse dagen

't Is met dees koude winterse dagen
Dat wij weer zijn al op onzen toer
Gij moogt het weten zonder te vragen
Wij gaan bij burger en bij boer
En wij komen maar eens in 't jaar
't is met de dagen van 't nieuwe jaar
En wij wensen nu aan malkaar
Ene gelukkige nieuwejaar

Wat kan ik aan de landbouwer wensen
Als veel patatten, tarwe en graan
De herbergier zijn huis vol mensen
En dat hij achter zijn toog mag staan
'k Wens aan de zanger een goede stem
En aan de arme een goede hemd
'k Wens al wat ik wensen kan
Meiskes 'k wens u nen brave jonkman

Aan kooplieden en fabrikanten
Wens ik den handel goed begaan
En dat de pachter zijn kalanten
Niet meer en geeft bedorven graan
'k wens aan de bakker en winkelier
Wel te wegen en veel vertier
'k Wens aan de meiskes van plezier
Dagelijks ene vent of vier

[ Genoteerd door Herman Dewit te Zele en in de Kempen.
Op muziek gezet door 't Kliekske in 2000 ]


G E L U K K I G
N I E U W J A A R !!