zaterdag, december 09, 2006

Aan alle studerenden: Succes!

Voor vele leerlingen is die tijd weer aangebroken: blokken en examens afleggen. Voor sommigen erg stresserende tijden, en dan heb ik het ook over de ouders, begaan met zoon of dochter. En er zijn de leerkrachten die streng en hopelijk rechtvaardig zullen examineren en verbeteren ;-)

Voor allen: héél veel succes en moed toegewenst. Daarna worden jullie beloond met een Kerstvakantie, en - de leerlingen - hopelijk ook een prachtige uitslag!

Moed houden!